Yöresel Arabica Kahve Çekirdekleri

Severek tükettiğimiz, ülkemizde tüketim oranı hızla artan ve giderek popülerleşen kahveyi elde ettiğimiz kahve çekirdekleri; ekvator kuşağında, bol yağış alan, don olayının görülmediği bölgelerde yetişmekte. Gelişen kahve ağacının mevsimsel olarak açan çiçeklerinin ardından kahve meyvesi oluşmakta, toplanan bu kahve meyvelerinin içerisinde bulunan kahve çekirdekleri çeşitli yöntemlerle işlenerek ayrıştırılmaktadır.

Dünya genelinde oldukça yüksek hacimde ticareti yapılan kahve bir çok kritere göre sınıflara ayrılmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden biri kalitesinde temel rol oynayan kahve ağacının cinsinin sınıflandırılmasıdır. Kahve ağacının ticari değeri olan iki türünden biri Robusta diğeri ise Arabicadır.

Arabica daha az dayanıklı, toplanması daha zor olmasına rağmen kalitesi sebebiyle toplam üretim yetiştirilme hacminin %70’ini oluşturmaktadır. Arabica türü de Robusta türü de tek bir bölgede, yörede veya ülkede yetişmemektedir. Bir çok ülkede, bir çok farklı kahve çiftliğinde bu iki tür de yetiştirilmektedir. Kimi zaman çiftçiler tarafından, kimi zamanda doğal şartlar sebebi ile bu türler de kendi içlerinde veya çapraz olarak değişikliklere uğrayarak alt türlerini oluşturmuşlardır. Genel olarak Arabica kahve çekirdekleri Robusta kahve çekirdeklerine göre daha kaliteli olsa da kimi zaman Arabica fiyatında Robusta kahve çekirdekleri, kimi zaman da Robusta fiyatında Arabica kahve çekirdekleri bulunmaktadır.yoresel_kahveler

Bu ürünlerin son kullanıcıya ulaşabilmesi açısından ise Türkiye’de son dönemde oldukça popüler hale gelen e-gurme.com, Taze Yöresel Kahveler kategorisinde bir çok Arabica türü kahve çekirdeğini kullanıcılara sunmaktadır. Her biri farklı nitelikte özellikler taşıyan Arabica kahve çekirdeklerinin bu niteliklerinin daha ön plana çıkması için bu projede kahve çekirdekleri taze kavrulmuş olarak sunulmaktadır.

Arabica ve Robusta gibi kahve türlerinin alt türlerine çeşit anlamına gelen varyete denilmektedir. Arabica türünün bir çok varyetesi vardır. Bu varyetelerin çoğu ana varyeteler olan Typica ve Bourbon varyetelerinden doğal mutasyon, çapraz tozlaşma ve ya insan eliyle melez olarak türemiştir.

Bourbon: Bu varyetenin kökleri Bourbon adasıdır. 1700’lü yılların başında Fransız sömürgeciler tarafından Yemen’den getirilip yetiştirilen bitki zamanla değişim göstererek kendine özgü özellikler kazanmıştır. Typica’dan biraz daha fazla mahsul verir. Hastalıklara karşı biraz daha dirençlidir.

Typica: Düşük mahsul verir, hastalıklara direnci düşüktür. Çekirdekleri uzun, oval ve tatsal açıdan üstün niteliklidir.

Kaliteyi ve üretimi arttırmak amacıyla, bu iki varyeteden doğal yolla türeyen Cattura, Jamaica Blue Mountain, Kent, Kona Typica, Maragoggype, Mundo Nova, Pacas, PacheColis, PacheComun gibi varyetelerin dışında insan eliyle de Catuai, Maracatu, Pacamara, SL 28, SL34 gibi varyeteler türetilmiştir.

Bu alt türlerin kimi yetiştikleri bölgelere özgü, kimileri ise kahve yetiştirilen bir çok bölgede yetişme özelliği gösteren türlerdir. Kahve varyetesi tek bir bölgeye özgü olsa bile o bölgedeki farklı kahve çiftliklerinin farklı konumu, yüksekliği, çevresinde yetiştirilen diğer ürünlerin farklılığı, yetiştiricinin özeni gibi faktörler eklenince kalite farklılıkları gözlenebilmektedir.

Çiftçileri daha kaliteli ürün yetiştirmeye teşvik etmek, kaliteli ürün yetiştiren çiftçilerin ürünlerini hak ettiği değerde alıcısıyla buluşturmak amacıyla faaliyetlerde bulunan Cup of Excellence, her ülkenin hasat dönemi sonrası yetiştirilen kahveleri değerlendirip bir derecelendirme yaparak hem üreticiyi, hem alıcıyı korumaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.